Vera serie

Vera Omdal Lykseth

FROG-instruktør & Sertifisert Profesjonell Co-Active coach

Vera Lykseth er en av Lykseth- døtrene. Hun er autorisert sykepleier, sertifisert profesjonell co-active coach, og sertifisert FROG-instruktør. Hun leder egne program direkte til målgruppen, samt utdanner nye FROG-trenere. I tillegg har hun individuell oppfølging av deltakere av programmet.

Vera startet i lyk-z & døtre i november 2013. Hun mener at tilgjengelighet er et stikkord for god service, og har derfor åpen telefonlinje uavhengig av tid eller dato. Hun utarbeider tekster og nærmer seg utgivelse av første bok i samarbeid med familiebedriften.

Jeg mottok coaching av Vera etter store påkjenninger i livet mitt (tap, livstruende sykdom, skilsmisse ). Samtalene med Vera gav meg tid og rom og reflektere og kjenne på ting. Jeg opplevde Vera som empatisk og profesjonell . Føler at hun ivaretar taushetsplikt og allikevel har det lille extra som gjør at jeg føler at hun virkelig bryr seg.
– Kvinne 43

Jeg har gått på coaching hos lyk-z & døtre med Vera i et halvt årstid. Fra dette har jeg fått en sterkere drivkraft til jobbe mot drømmene mine, og det som er viktig for meg. Fra skoleåret har jeg gått fra et D snitt til et sterkt B snitt ved hjelp av samtaler med Vera. Jeg har skapt en bedre rutine i hverdagen, og begynt å forandre tankegang på hvordan jeg skal påbegynne en oppgave som er kjedelig eller vanskelig. lyk-z & døtre ved Vera har hjulpet meg med å begynne å jobbe for drømmene mine. – Thor, 22 år

Jeg vil bruke min entusiasme og utholdenhet for å bidra til å skape engasjement og livsglede hos andre.

Utdannelse/bakgrunn

Vera er autorisert sykepleier, og har tidligere jobbet 6 år som sykepleier, de siste 3 årene som teamleder. Hun har jobbet aktivt for økt aktivisering og sosialisering i helse og omsorg.

Hun gjennomførte et FROG-trenerkurs i oktober 2013, og startet i lyk-z november 2013.

Hun ble sertifisert profesjonell co–active coach i januar 2018.

Et stikkord og overordnet i mye av Veras arbeid er igangsetting og hvordan bistå andre i å generere egen motivasjon og handlekraft. Målgruppa er unge /unge voksne som trenger en forandring, samt sertifisering av andre konsulenter og veiledere som arbeider med samme målgruppe. Vera tilbyr selvledelsestrening i grupper og coaching på individnivå.

Kontaktinformasjon
Prosjekter
  • Ledet ca 20 av dagens sertifiserte FROG-trenere gjennom deres sertifiseringskurs /del 1.
  • Rundt 2.200 timers erfaring i prosessledelse i grupper med målgruppa ung og utenfor.
  • Var med og ledet det første ungdomsprogrammet som var i et nytt samarbeidsprosjekt med GREP Grenland As, våren 2016
  • Var med og ledet nye FROG-trenere under implementering av programmet til ny målgruppe; tidligere domfelte, vinter 2017.
  • Utarbeidet innhold for- og strukturert blant annet fagdager og FROG-café samt nye sertifiseringsprogram.
  • 3 års erfaring som sertifisert profesjonell co-active coach.
  • Bistod to nye FROG-trenere i Italia oktober 2019 for å bringe FROG til Milano i samarbeidsprosjektet JA Europe (Junior Achievement Europe)
  • Jobbet med bokprosjekt om FROG-metodikken i samarbeid med familiebedriften.

Vera er kjent for sin entusiasme

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.