Vera serie

Vera Omdal Lykseth

Koordinator, FROG-instruktør & Sertifisert Co-Active coach

Vera Lykseth er en av Lykseth- døtrene. Hun er autorisert sykepleier, sertifisert profesjonell co-active coach, og sertifisert FROG-instruktør. Hun leder egne program direkte til målgruppen, samt utdanner nye FROG-trenere. I tillegg har hun individuell oppfølging av  deltakere av programmet. Vera startet i lyk-z & døtre i november 2013. Hun mener at tilgjengelighet er et stikkord for god service, og har derfor åpen telefonlinje uavhengig av tid eller dato

Jeg mottok coaching av vera etter store påkjenninger i livet mitt (tap, livstruende sykdom, skillsmisse ). Samtalene med vera gav meg tid og rom og reflektere og kjenne på ting. Jeg opplevde vera som empatisk og profesjonell . Føler at hun ivaretar taushetsplikt og allikevel har det lille extra som gjør at jeg føler at hun virkelig bryr seg.
– Kvinne 43

Jeg har gått på coaching hos lyk-z & døtre med Vera i et halvt årstid. Fra dette har jeg fått en sterkere drivkraft til jobbe mot drømmene mine, og det som er viktig for meg. Fra skoleåret har jeg gått fra et D snitt til et sterkt B snitt ved hjelp av samtaler med Vera. Jeg har skapt en bedre rutine i hverdagen, og begynt å forandre tankegang på hvordan jeg skal påbegynne en oppgave  som er kjedelig eller vanskelig. lyk-z & døtre ved Vera har hjulpet meg med å begynne å jobbe for drømmene mine. – Thor, 22 år

Jeg vil bruke min entusiasme og utholdenhet for å bidra til å skape engasjement og livsglede hos andre.

Utdannelse/bakgrunn

Vera er autorisert sykepleier, og har jobbet 7 år i yrket hvorav de siste 3 årene som teamleder. Hun har jobbet aktivt for økt aktivisering og sosialisering i helse og omsorg. Hun har hatt tett oppfølging av ungdom og voksne som har vært i arbeidstrening på avdelingen. Hun har gjennomført Frogtrenerkurs i oktober 2013, og startet i lyk-z november 2013.

Kontaktinformasjon

Mail: vera@lyk-z.no Tlf: 920 30 322

Prosjekter
  • Ledet 13 av dagens sertifiserte FROG-trenere gjennom deres sertifiseringskurs /del 1.
  • Ca 1700 timers erfaring i prosessledelse
  • Var med og ledet det første ungdomsprogrammet som var i et nytt samarbeidsprosjekt med GREP Grenland As, våren 2016
  • Var med og ledet nye FROG-trenere under implementering av programmet til ny målgruppe; tidligere domfelte, vinter 2017.
  • Utarbeidet innhold for- og strukturert blant annet fagdager og FROG-café.

Vera er kjent for sin entusiasme

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.