Recreate

Recreate er et fullservice eiendomsselskap som fokuserer på utvikling, eierskap og forvaltning av bærekraftige næringseiendommer med sentral beliggenhet ved knutepunkter i norske byer. Vår visjon er å skape en bærekraftig fremtid ved å utnytte teknologi og lidenskap i måten vi bygger og forvalter eiendom – alltid med kunden i fokus.

Recreate (tidligere R8 Property) ble etablert i 2010 av Emil Eriksrød, og hadde per 31.12.21 en portefølje på 108 966 kvm, fordelt på eiendommer i Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg og Oslo-regionen. Porteføljen består av 24 eiendommer og 6 prosjekter, og har en verdi på ca. 2,7 milliarder norske kroner. Utleiegraden er på 87,7 %, og vektet gjenværende leietid er 7,3 år.

Selskapet har en overordnet ambisjon om å skape gode lokalsamfunn hvor folk kan jobbe, leve og bo. Det er med ydmykhet og glede vi samarbeider med lyk-z & døtre om denne ambisjonen.

skjermbilde-2022-05-20-kl.-10.37.54

Kommunikasjonssjef Torunn Stavran Johansen

Recreate Hjemmeside

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.