Skagerak Energi

Partnerskap for Social Impact i Telemark

Skagerak Energi skal være en framtidsrettet leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling. Selskapet er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi. Selskapet har sitt hovedkontor i Porsgrunn.

Skagerak Energi as har inngått et strategisk partnerskap med lyk-z & døtre i deres arbeid for å styrke og ruste unge til å skape gode endringer i eget liv. Ambisjonen er klar; med samarbeidet ønsker partene sammen å skape gode rammer for et rausere og mer inkluderende Telemark. Partnerskapets formål er å skape social impact lokalt.

For Skagerak Energi handler samfunnsansvar om å skape verdier og å bidra til samfunnsutvikling på en bærekraftig måte. Vi er en motor for verdiskapningen i regionen, og vi skaper en positiv forandring gjennom å forvalte våre naturressurser og menneskelige ressurser på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Samarbeidet med sosial entreprenøren lyk-z & døtre for å styrke unges ressurser og muligheter er noe vi er veldig stolte av å bidra til.

skagerak_logo_bilde.jpg-content
Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.