Strategisk Partner

Skagerak Energi as har inngått et strategisk partnerskap med lyk-z & døtre i deres arbeid for å styrke og ruste unge til å skape gode endringer i eget liv. Ambisjonen er klar; med samarbeidet ønsker partene sammen å skape gode rammer for et rausere og mer inkluderende Telemark. Partnerskapets formål er å skape social impact lokalt.

Tilknyttet Bedrift

Dette er bedrifter som ønsker det samme som oss; at flest mennesker skal føle verdighet i eget liv og være en del av samfunnet gjennom jobb og skole.

Les mer om hvorfor de har valgt å være Tilknyttet Bedrift og hvordan de ser verdien i å være nettopp Tilknyttet bedrift med oss.
Les også om hva de driver med til daglig.

Gode Hjelpere

Gode Hjelpere og deres probonoavtaler med oss gjør hverdagen til en sosial entreprenør lettere og mer gjennomførbar. De hjelper oss på veien til målet vårt som er et samfunn hvor alle er inkluderte og lever verdige liv. 

Gode Hjelpere er bedrifter og mennesker som gir det lille ekstra for at lyk-z & døtre kan fokusere på det vi er skapt for å gjøre. Dette er vi evig takknemlige for.

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.