Tepas Personal AS

Sted: Trysil & Elverum, Hedmark

Hva er det beste med å være FROG-trener?
Å få mulighet til å være med på å skape endring og legge til rette for andre menneskers utvikling ved å bruke en metode som virker. Å skape engasjement, kreativitet og økt tro på seg selv gjennom varierte øvelser.

Tepas sin filosofi:

Tepas Personal skal være et av landets ledende kompetansesenter til beste for arbeidssøkere og arbeidstakere med bistandsbehov. Vi skal hjelpe alle involverte til å komme ett steg videre mot sitt mål.  Utvikling og vekst hos enkeltindividet gir positiv effekt for samfunnet som helhet.

 

”Vi skaper ringvirkninger”

TP logo liten

Kontaktperson og FROG-trener Irene Stengrundet

FROG-trener Solfrid Ekra, Trysil

FROG-trener Ingunn Røe, Elverum

Tepas Personal Hjemmeside

Tepas Personal på Facebook

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.