Providor AS

Sted: Brumunddal, Hedmark

Hva er det beste med å være FROG-trener?
Det jeg liker med å være FROG-trener er mange forskjellige elementer, og helheten. Å være med mennesker i prosessen fra usikkerhet og tvil, til små drypp av nye erfaringer, til en voksende tillit til seg selv og omgivelsene, er rett og slett fantastisk motiverende. Å kunne være den ressursen for andre mennesker gir en meningsfylt hverdag, og en sterk følelse av å være til nytte! Hvert eneste individ i hvert eneste kurs setter sine spor, og gir ny innsikt og kunnskap for å stadig påvirke på en mer tydelig og presis måte. Det å kunne være med når mennesker som har strevd over lang tid, plutselig finner noe som fungerer, og håpet, troen og livsgnisten stråler ut – DET er rett og slett helt KONGE!

Providor sin filosofi:

Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål

 

Verdibegreper:
Arbeid
Respekt
Begeistring
Engasjement
Ivaretakelse
Deltakelse

Print

Sigrid Grude Amb, Attføringsleder

Erik Glorud, Daglig Leder

Providor Hjemmeside

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.