GREP Kompetanseutvikling Grenland AS

Hva er det beste med å være FROG-trener?
Det beste med å være FROG–trener er å jobbe tett på enkeltindividet samtidig som vi jobber på gruppenivå. Det å involvere alle i aktiviteter og øvelser daglig der de oppdager nye sider ved seg selv, som kan være med på å snu livet og fremtiden i en positiv retning. De oppdager selv at de er hele og innehar alt de trenger for selvledelse. Det de trenger er støtte og at andre har tro på dem på veien. Som FROG-trener lærer vi daglig noe nytt.

GREP
Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.