Hilde serie

Hilde Skaadel

Administrasjonssjef

Hilde Skaadel er utdannet Cand. Mag. i økonomi, administrasjon og språk.

Hun har arbeidserfaring fra både bokbransjen og reklamebransjen som bokhandler, leder og rådgiver. I tillegg til daglig arbeid med kunder, drift, administrasjon og økonomi er hun vår prosjektkoordinator i norske og internasjonale prosjekter, der både administrasjon, prosjektledelse, kommunikasjon, markedsføring og rapportering er sentrale oppgaver.

Hilde begynte i lyk-z & døtre fordi hun ville jobbe med noe som betyr noe for hjertet.

Å jobbe for at unge mennesker skal få gode liv, er noe av det mest meningsfulle jeg kan gjøre for å få bidra til et bedre og mer inkluderende samfunn.

Utdannelse/bakgrunn

Hilde er utdannet cand. mag. fra Distriktshøyskolen i Bø innen økonomi og språk. Hun har jobbet som bokhandler, og hun har erfaring som rådgiver i reklamebransjen. Hun begynte i lyk-z & døtre as fordi hun vil jobbe med noe som betyr noe for hjertet.

Kontaktinformasjon

Mail: hilde@lyk-z.no

Tlf: +47 915 94 080

Prosjekter

Hilde har jobbet med ulike temaer i prosjekter i sin arbeidskarriere. Dette har vært både drifts- og utviklingsprosjekter for arbeidsgiver og for kunder. Med ulike formål og innhold, som bedriftskultur, bonuslønn, nyetableringer, strategi, forretningsutvikling, lønnsomhet, konsept, kommunikasjon, kampanjer, nettsider og for magasinutgivelser.

I lyk-z har Hilde jobbet mye med både norske og internasjonale prosjekter, og ofte med flere deltakende land der arbeidsspråket er engelsk. Alle prosjektene har handlet om utvikling av selskapet eller med mål om økt inkludering og å forhindre utenforskap.

Hilde er kjent for sin  👍

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.