FROG Leadership er basert på de gode erfaringene vi har med å få ungdom ut i arbeid, og er tilpasset voksne som er i omstillingsprosesser eller av andre grunner har behov for tilrettelegging for å komme ut i arbeidslivet. Tilbudet passer for både offentlige og private virksomheter som er i endring hvor dette berører deres ansatte. Programmet gjennomføres som en gruppebasert prosess med 12 deltakere i 5 ulike moduler over en periode på 7 uker. De 5 modulene har temaene; Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. Metoden er basert på neurofysiologi, kognitiv trening, kommunikasjonsteknikker fra filmfag, co-active coaching og leadership. Vårt fokus er på mestring av utfordringer, økt selvfølelse og selvtillit. I løpet av programmet blir deltakerne bevisst sine iboende kvaliteter, egne verdier og unike evner og egenskaper. Slik blir deltakerne rustet til å møte utfordringer og brå endringer med nye perspektiver og løsningsfokus.

frog-logo-liten-skjermdump

FROG Leadership & Livsmestring

siden_skrifttypetest_08

Foredrag & Kurs

lyk-z coaching

Coaching

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.