Slide background

FROG Leadership
& Livsmestring

lyk- z & døtre sin misjon er å hjelpe ungdom som har falt utenfor skole og jobb til å finne sine iboende kvaliteter og unike evner, og med dette komme raskt tilbake til skole og jobb. Gjennom lyk-z metoden, FROG Leadership og Livsmestring, deltar opptil 12 unge i en fysisk workshop som går over 25 dager fordelt på 7 uker. Her skal ungdommene igjennom 5 moduler med temaene Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. Metoden bygger på teorier fra neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteori fra filmfag, leadership og co-active coaching. I løpet av de 7 ukene treningen pågår, skjer det store positive endringer hos deltakerne. De får innsikt i sine egne verdier og unike egenskaper. Deltakerne utarbeider egne fremdriftsplaner og skaper sin egen motivasjon og drivkraft for selv å se verdien av skolegang eller arbeidsliv. Underveis i programmet og mellom modulene jobber ungdommene på FROGS.no, en læringbasert webplattform der de svarer på spørsmål og gjør oppgaver som er knyttet til de ulike temaene. Her kan de også snakke med trenerne og med de andre kursdeltakerne. Målgruppen er i hovedsak unge og unge voksne som står i fare for å falle ut av samfunnet ved at de har droppet ut av skole eller jobb over lengre tid. Metoden er universell på den måten at den vil kunne benyttes på andre målgrupper. En tilpasset utgave av metoden er utprøvd i en spesialklasse på en ungdomsskole med svært gode resultater. Metoden er også prøvd ut på langtidssykemeldte og eldre langtidsledige. Resultatet er det samme; de får tro og tillit til egne verdier og unike evner, og det skapes grunnlag for varig endring og vekst. Vi har også flere interessenter innen kreftomsorgen, kriminalomsorgen, ettervern, og rus – og psykiatri. Det vil si at vår metode har stor overføringsverdi til å dekke flere samfunnsutfordringer på sikt. FROG–programmet distribueres primært gjennom sertifisering og lisensiering av selskaper og organisasjoner som jobber med ungdom, men også via egne workshops hos lyk-z & døtre as. lyk-z & døtre as holder sertifiserinskurs i metoden i Skien, for virksomheter over hele landet. Vi ønsker å utdanne så mange FROG-trenere som mulig slik at enda flere unge får hjelp til å leve gode liv på vegne av egen ønsket fremtid, og bidra i samfunnet. Se oversikt over våre FROG-kontorer.

lyk-z coaching

Coaching

siden_skrifttypetest_08

Foredrag & Kurs

kart_ikon

FROG Leadership

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.