FROG Grunnlag, Retning & Fremtid (GRF) er et 16-dagers program som inneholder de mest sentrale verktøyene og øvelsene fra FROG Master Programmet, og er skreddersydd i en prosess med en 3 trinns modell som drives av to erfarne FROG-instruktører. De 3 modulene bygger på hverandre. FROG GRF er utviklet for dem som ikke har det aller største bistandsbehovet eller som ikke har de største utfordringene med psykisk uhelse, men som har behov for motivasjon, mestring og å trene viktige karriereferdigheter.

Litt om modulene:

Modul nr 1 GRUNNLAG er å sette grunnsteinen og finne ut hvem du er, dine unike styrker og ditt verdigrunnlag. Gjennom en rekke øvelser satt i system vil deltakerne utforske, definere og lande unike styrker og eget verdigrunnlag. Dette er en viktig grunnstein for å ta gode valg for egen fremtid, og for å velge retning i livet og for motivasjon, drivkraft og å stå i det du ønsker deg til å bedre tåle motstand og være robust.

Modul nr 2: RETNING setter deltakernes verdigrunnlag og styrker i kontakt med drømmene deltakerne har for eget liv gjennom en rekke nye øvelser. Disse defineres og deltakerne blir kjent med ulike verktøy som er nyttige for å uttrykke seg på vegne av hvem de er, det som er viktig for dem, de de ønsker å sette fart på dette.

Modul nr 3: Fremtid. Her vil deltakerne ha fått en forståelse av hvordan styrker, verdier og den innerste identiteten henger sammen. Slik vil de også forstå hvordan de kan styrke og nære sin identitet slik at det skaper mening, mestring, tilhørighet engasjement og handlekraft. Gjennom øvelser og aktiviteter vil deltakerne jobbe for å aktivere og sette fart på den fremtiden de ønsker seg. Og de vil være i stand til å ta trygge verdibaserte valg på vegne av seg selv.

Neste FROG Grunnlag, Retning og Fremtid i Skien:

  • 15.januar – 6.februar 2024!
  • Kl.09-15 alle kursdager

Det kjøres også FROG-program rundt omkring i landet. Se her om det er et program i nærheten av deg!

Er du nysgjerrig på mer eller vil registrere deg?

Ta kontakt med:

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.