FROG Arbeidslivsmestring

Dette kurset er for deg som ønsker økt livsmestring og arbeidsglede. Kjenner du på et ubrukt potensiale? Dette kurset vil hjelpe deg å oppdage det og ta det i bruk. Med ny innsikt vil du få det bedre, og alle rundt deg vil nyte godt av det.

wj201500910_ingeborg_lykseth-nr-23-photobyline-werner-juvik

Kanskje kjenner du, som så mange andre, på en arbeidshverdag preget av høyt arbeidspress. Jobber du i et yrke der du yter tjenester til mennesker i sårbare situasjoner kan det kjennes som at du aldri strekker til. Eller at du ikke får gjort en så god jobb som du ønsker. Det er belastende å stå i over tid.

Den gode nyheten er at det er mye du kan gjøre som enkeltperson og gruppe, til tross for at systemene rundt ikke endrer seg like raskt. Vi tror all endring starter med deg selv. I dette kurset får du verktøy som fremmer mestring, handlekraft og arbeidsglede. Du kommer til å bli klarere på dine verdier og mål for arbeidshverdagen og livet. Du kommer til å bli bedre kjent med deg selv og dine kolleger, og dere kommer sammen til å kunne løfte blikket, skape rom for kreativitet, trygghet og nye mål for deg selv og for organisasjonen.

Kurset går over 3 dager i grupper på 12 ansatte.

Dette kurset er en mini-utgave av vårt 7-ukers program Frog online identity som er rettet mot ungdom og unge voksne. «Dette vil jeg også ha!», er en uttalelse vi hører fra pårørende, Nav-ansatte og andre i relasjon til ungdommene som går gjennom kurs. De ser den store endringen ungdommene går gjennom og ønsker disse verktøyene for å gjøre endring i sitt eget liv.

Kursene ledes av to erfarne trenere fra lyk-z & døtre. Verktøyene er basert på forskningen til nevrofyisolog Benjamin Livet om ubevisste beslutningsprosesser og menneskets frie vilje. I tillegg bruker vi elementer fra Leadership, kognitive grunnprinsipp og kommunikasjonstrening.

Pris: 5000,- pr person – forutsetter fullt kurs. Kaffe, te og fersk frukt er inkludert i alle pauser.
Sted: Nedre Hjellegate 18, 3724 Skien

For påmelding eller spørsmål kontakt:
Vera Lykseth på 920 30 322 eller  send en mail til vera(@)lyk-z.no

eller

Ingeborg Lykseth på 915 94 090 elle send en mail til Ingeborg(@)lyk-z.no

Kurset inneholder:

Dag 1:
Mål: Øke motivasjon, handlekraft og arbeidsglede hos kursdeltakere: Gjennom øvelser oppdager du dine unike egenskaper og talent. Det blir klarere for deg hvilke verdier som er viktigst for deg, og hvordan bruke verdiene som en grunnmur for økt arbeidsglede. Ny innsikt vil gi mulighet for mer energi og økt drivkraft.

Dag 2:
Mål: Aktivere egne kvaliteter og styrker, og med det fremme mestring og mening i arbeidshverdagen.

Her settes friskfokuset ut i livet, for det er styrkene dine som skal få ta plass! Tanke, følelse og handling settes i system og gir grunnlag for nye målbare handlinger. Handlinger som kjennes meningsfulle for den enkelte, samtidig som det bidrar i organisasjonen. Du vil også få konkrete verktøy som gir deg og kunden din ny forståelse av kundens situasjon og veien videre.

Dag 3:
Mål: Bedre kommunikasjon og styrke relasjoner.

Du får trene på kommunikasjonsverktøy. Du får bedre forståelse for hvordan vi begrenser oss selv og andre og hva som skal til for å få god flyt i kommunikasjon og styrke relasjon. Disse verktøyene kan selvfølgelig brukes i møte med alle mennesker – også de hjemme!

lykz_orange_striper2
Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.