Slide background

Coaching

Coaching er et dynamisk samspill mellom coachen og personen som ønsker utvikling (coachee). I denne situasjonen er det coachees verdier, mål og interesser som er viktig. Coachens oppgave er å være en katalysator og en som kan fremskynde prosessen i vedkommendes vekst og utvikling.  Vi kan tilby individuell coaching eller gruppevis både til privatpersoner og til næringslivet. Co-active coaching fremmer handling og læring på personlig og faglig plan. Dette skjer gjennom bevisstgjøring, utfordring og motivasjon. Det er den som blir coachet som selv bestemmer temaene for coachingen. Coachingen fokuserer mot å oppnå de målene og resultatene den som blir coachet ønsker. Co-active coaching er utviklet i USA av The Coaches Training Institute (CTI). CTI startet opp i 1992 og er i dag en av de ledende i USA på utdanning av coacher. CTI utdanner også coacher i England, Norge, Spania og Japan. Co-active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressurssterke og hele. Hver og en sitter selv på svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisste, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. 
Hensikten er å se alle mulighetene, komme forbi ”skulle ha gjort” –stadiet, og å bryte gamle og faste mønstre,  og alt det som hindrer og distraherer fra å leve det livet du ønsker, enten personlig eller i jobbsammenheng.  Co-active coaching henvender seg til ”hele” mennesket, fordi hva du opplever på jobb påvirker privatlivet og omvendt. Mennesket er helt.

frogs_logo_small

FROG Leadership og Livsmestring

siden_skrifttypetest_08

Foredrag & Kurs

siden_skrifttypetest_05

Videoproduksjon

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.