Slide background

Coaching

Nysgjerrig på coaching?

Coaching er for deg som opplever utfordringer i forhold til egen livssituasjon, for deg som kjenner på uro, angst, tankekjør, usikkerhet, nedstemthet eller lite energi. Dette er noen eksempler, og du kan også motta coaching uten å ha en bestemt utfordring. Coaching kan hjelpe deg til å hente frem skjulte krefter og det ekstra giret for å kunne være din aller beste utgave til enhver tid.

Coaching kan hjelpe deg å komme i gang, få ny handlekraft og få mer overskudd i hverdagen. Videre er målet å hjelpe deg å ta gode valg på vegne av det som er viktig for deg og gi deg flere perspektiver som gir deg større kreativitet i en bestemt utfordring.

Co-active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressurssterke og hele. Hver og en sitter selv på svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisste, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling.

Coaching er en profesjonell samtaleform hvor den som coaches (coachee) kommer med sine temaer, ønsker og eventuelt utfordringer. Co-active coaching fokuserer på det friske i mennesket for å forsterke coacheens mål, verdier og ressurser. Coachens oppgave er å være en katalysator som kan fremskynde prosessen i vedkommendes vekst og utvikling.

Co-active coaching er utviklet i USA av The Coaches Training Institute (CTI) i 1992 og som i dag er en av de ledende i USA på utdanning av coacher.

Vi kan tilby individuell coaching eller gruppevis både til privatpersoner og til næringslivet.  Coaching kan foregå ansikt til ansikt, over telefon, eller digitale plattformer.

frog-logo-liten-skjermdump

FROG Leadership og Livsmestring

siden_skrifttypetest_08

Foredrag & Kurs

kart_ikon

FROG Leadership

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.