Slide background

Coaching

Nysgjerrig på coaching?

Coaching er for deg som ønsker å hente frem skjulte krefter og det ekstra giret for å kunne være din aller beste utgave til enhver tid. Coaching kan hjelpe deg å komme i gang, få ny handlekraft og få mer overskudd i hverdagen.

Coaching hjelper deg som opplever utfordringer i forhold til egen livssituasjon, for deg som kjenner på uro, angst, tankekjør, usikkerhet, nedstemthet eller lite energi. Dette er noen eksempler, og du kan også motta coaching uten å ha en bestemt utfordring.

Videre er målet å hjelpe deg å ta gode valg på vegne av det som er viktig for deg og gi deg flere perspektiver som gir deg større kreativitet i en bestemt utfordring.

Co-active coaching bygger på grunntanken om at alle mennesker er naturlig kreative, ressurssterke og hele. Hver og en sitter selv på svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisste, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling.

Coaching er en profesjonell samtaleform hvor den som coaches (coachee) kommer med sine temaer, ønsker og eventuelt utfordringer. Co-active coaching fokuserer på det friske i mennesket for å forsterke coacheens mål, verdier og ressurser. Coachens oppgave er å være en katalysator som kan fremskynde prosessen i vedkommendes vekst og utvikling.

Våre coacher er sertifiserte co-active coacher, har flere tusen timer hver av prosessledelse, og alle har bakgrunn med høyere utdannelse innen sykepleien, psykiatri eller kreativ prosessledelse.

Co-active coaching er utviklet i USA av The Coaches Training Institute (CTI) i 1992 og er i dag en av de ledende i USA på utdanning av coacher.

Vi kan tilby individuell coaching eller gruppevis både til privatpersoner og til næringslivet.  Coaching kan foregå ansikt til ansikt, over telefon, eller digitale plattformer.

Pakkepriser coaching

Barn & ungdom opptil 18 år

5 sessions: 5000,-

Ung voksen 18-28 år

5 sessions: 6200,-

Voksen fra 29 år

5 sessions: 7250,-

Enkelttime uansett alder

1900,-

Co-active coach & FROG-instruktør

Co-active coach & FROG-instruktør

Co-active coach, lyk-z metodeutvikler & gründer

frog-logo-liten-skjermdump

FROG Grunnlag, Retning & Fremtid

siden_skrifttypetest_08

Foredrag & Kurs

kart_ikon

Bli FROG-trener!

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.