Arbeid & Vekst, Halden

Arbeid og Vekst er en arbeidsmarkedsbedrift eid av Halden Kommune. Bedriftens hovedmål er å bistå mennesker som har behov for hjelp til å komme tilbake til arbeid eller aktivitet. Dette foregår gjennom yrkesrettet attføring, utdanning og formidling av arbeidssøkere. Vi er sertifisert i EQUASS og Inkluderende Arbeidsliv (IA)-bedrift.

Vi satser på FROG for å styrke våre veisøkere og gi dem de beste rammer  for mestring og livsglede, samt gi dem håp og drivkraft til å få en god og meningsfull fremtid med varig arbeidstilknytning.

halden-logo

FROG-trener Elisabeth Suther

FROG-trener Elisabeth Løwengreen

FROG-trener Jostein Joelsen

Kontakt oss

Send oss en e-post, så tar vi kontakt med deg når vi har lest den.